Info til uddannelseslæger

Info til uddannelseslæger hos Lægerne på Jernbanevej i Ringsted.

Vi har stor interesse i den postgraduate uddannelse af læger i KBU-stillinger, samt intro- og hoveduddannelseslæger i specialet Almen Medicin.
Vi prioriterer vores uddannelseslægers læring og trivsel. Det betyder vi har en halv times daglig skemasat supervision med en af de faste læger, og derudover ad hoc supervision i aktuelle patientsituationer.
Der er i løbet af dagen planlagt 60 minutter til opfølgning, papirarbejde og læring i uddannelseslægens skema udover den skemasatte supervision.

Alle uddannelseslæger får også et individuelt introduktions program den første uge.
Alle uddannelseslæger har deres eget uddannelsesprogram, som udarbejdes sammen med tutor ved introduktionssamtalen.
Uddannelsesprogrammet justeres løbende under opholdet, hvor der også er skemasatte justeringssamtaler. Derudover ajourføres logbog og kompetancegodkendelse jævnligt.
Vi følger Sundhedsstyrelsens Målbeskrivelse for den Kliniske Basisuddannelse samt Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i  Almen Medicin

I klinikken er der, udover almindelige laboratoriefunktioner, mulighed for bla. at lave fasekontrastmikroskopi, teledermatoskopi og ultralyd.
I klinikken har vi dagligt en halv times fælles frokost sammen med klinikkens personale.
Klinikken ligger lige overfor Ringsted Station med gode tog- og busforbindelser. Ved stationen ligger en stor parkeringsplads med gratis parkering.

Vi glæder os til at se dig i klinikken.
Elise Børnsen og Asger Larsen,
Lægerne på Jernbanevej